Anasayfa » Wordpress Geliştirme » HTML Karakter Kodları

HTML Karakter Kodları

HTML Karakter Kodları

Tasarımlarınızda kullanabileceğiniz sık sık lazım olan HTML karakter kodlarını bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Meta değerlerinde hiçbir karakter kodlaması belirtmeksizin her şartta tarayıcı tarafından doğru yorumlanan özel karakter kodları aşağıda sunulmuştur.

GENEL
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Euro Symbol € €
© Copyright © ©
® Registered Trademark ® ®
Trademark Sign (TM) ™
@ At Symbol @
& Ampersand & &
Paragraph ¶ ¶
Hyphen -
En Dash – &#150
Em Dash — —
¬ Not Sign ¬ ¬
Single Left Pointing Angle ‹
Single Right Pointing Angle ›
« Double Left Pointing Angle « «
» Double Right Pointing Angle » »
Left Arrow ←
Upward Arrow ↑
Right Arrow →
Downward Arrow ↓
Black Spade Suit (Not available in Firefox) ♠
Black Clubs Suit (Not available in Firefox) ♣
Black Hearts Suit (Not available in Firefox) ♥
Black Diamond Suit (Not available in Firefox) ♦

 

Accents
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
` Grave Accent `
´ Acute Accent ´ ´
¯ Macron Accent ¯ ¯
¨ Umlaut ¨ ¨
¸ Cedilla ¸ ¸
· Middle Dot · ·
º Masculine Ordinal º º
ª Feminine Ordinal ª ª

 

A Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
À Büyük A – Grave Accent À À
à Küçük A – Grave Accent à à
Á Büyük A – Acute Accent Á Á
á Küçük A – Acute Accent á á
 Büyük A – Circumflex Accent  Â
â Küçük A – Circumflex Accent â â
à Büyük A – Tilde à Ã
ã Küçük A – Tilde ã ã
Ä Büyük A – Umlaut Ä Ä
ä Küçük A – Umlaut ä ä
Å Büyük A – Ring Å Å
å Küçük A – Ring å å
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  SEO Smart Link Eklentisi Kurulum ve Faydaları

 

E Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
È Büyük E – Grave Accent È È
è Küçük E – Grave Accent è è
É Büyük E – Acute Accent É É
é Küçük E – Acute Accent é é
Ê Büyük E – Circumflex Accent Ê Ê
ê Küçük E – Circumflex Accent ê ê
Ë Büyük E – Umlaut Ë Ë
ë Küçük E – Umlaut ë ë

 

I Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Ì Büyük I – Grave Accent Ì Ì
ì Küçük I – Grave Accent ì ì
Í Büyük I – Acute Accent Í Í
í Küçük I – Acute Accent í í
Î Büyük I – Circumflex Accent Î Î
î Küçük I – Circumflex Accent î î
Ï Büyük I – Umlaut Ï Ï
ï Küçük I – Umlaut ï ï

 

O Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Ò Büyük O – Grave Accent Ò Ò
ò Küçük O – Grave Accent ò ò
Ó Büyük O – Acute Accent Ó Ó
ó Küçük O – Acute Accent ó ó
Ô Büyük O – Circumflex Accent Ô Ô
ô Küçük O – Circumflex Accent ô ô
Õ Büyük O – Tilde Õ Õ
õ Küçük O – Tilde õ õ
Ö Büyük O – Umlaut Ö Ö
ö Küçük O – Umlaut ö ö

 

U Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Ù Büyük U – Grave Accent Ù Ù
ù Küçük U – Grave Accent ù ù
Ú Büyük U – Acute Accent Ú Ú
ú Küçük U – Acute Accent ú ú
Û Büyük U – Circumflex Accent Û Û
û Küçük U – Circumflex Accent û û
Ü Büyük U – Umlaut Ü Ü
ü Küçük U – Umlaut ü ü

 

Diğer Harfler
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Æ Büyük AE Æ Æ
æ Küçük AE æ æ
Ç Büyük C – Cedilla Ç Ç
ç Küçük C – Cedilla ç ç
Ñ Büyük N – Tilde Ñ Ñ
ñ Küçük N – Tilde ñ ñ
Ý Büyük Y – Acute Accent Ý Ý
ý Küçük Y – Acute Accent ý ý
ÿ Küçük Y – Umlaut ÿ ÿ
Ð Büyük Eth – Icelandic Ð Ð
ð Küçük Eth – Icelandic ð ð
Þ Büyük Thorn – Icelandic Þ Þ
þ Küçük Thorn – Icelandic þ þ
ß Küçük Sharps – German ß ß
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Social Networks Auto Poster Facebook Twitter Eklentisi

 

Quotes and Punctuation
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
! Exclamation Mark !
¡ Inverted Exclamation ¡ ¡
? Question Mark ?
¿ Inverted Question Mark ¿ ¿
: Colon :
; Semicolon &#59;
, Comma ,
. Period .
Apostrophe '
* Asterisk *
Dagger †
Double Dagger ‡
Per Mill Sign ‰
¹ Superscript 1 ¹ ¹
² Superscript 3 ² ²
³ Superscript 3 ³ ³
¼ One-Fourth Fraction ¼ ¼
½ One-Half Fraction ½ ½
¾ Three-Fourths Fraction ¾ ¾
^ Caret ^
~ Tilde ~
Overline (Overscore) ‾
_ Horizontal Bar (Underscore) _
Left Single Quote ‘
Right Single Quote ’
Left Double Quote; “
Right Double Quote ”
Single Low-9 Quote ‚
Double Low-9 Quote „
Double Quotation Mark " "

 

Slashes and Brackets
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
/ Slash ⁄ /
\ Backslash \
( Left Parenthesis (
) Right Parenthesis )
[ Left Square Bracket [
] Right Square Bracket ]
{ Left Curly Brace {
} Right Curly Brace }
| Vertical Bar |
¦ Broken Vertical Bar ¦ ¦

 

Money and Math Symbols
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
% Percent Sign %
# Numara Sign #
Euro Sign € €
$ Dollar Sign $
¢ Cent Sign ¢ ¢
¥ Yen Sig ¥ ¥
£ Pound Sterling £ £
¤ General Currency Sign ¤ ¤
+ Plus Sign +
× Multiplication Sign × ×
÷ Division Sign ÷ ÷
= Equals Sign =
± Plus or Minus ± ±
< Less Than Sign < <
> Greater Than Sign > >
µ Micro Sign µ µ
° Degree Sign ° °
§ Section Sign § §
Ø Büyük O – Slash Ø Ø
ø Küçük O – Slash ø ø
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Twitter Share butonu ekleme Eklentisiz

 

Büyük Harfler
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
A Büyük A A
B Büyük B B
C Büyük C C
D Büyük D D
E Büyük E E
F Büyük F F
G Büyük G G
H Büyük H H
I Büyük I I
J Büyük J J
K Büyük K K
L Büyük L L
M Büyük M M
N Büyük N N
O Büyük O O
P Büyük P P
Q Büyük Q Q
R Büyük R R
S Büyük S S
T Büyük T T
U Büyük U U
V Büyük V V
W Büyük W W
X Büyük X X
Y Büyük Y Y
Z Büyük Z Z

 

Küçük Harfler
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
a Küçük A a
b Küçük B b
c Küçük C c
d Küçük D d
e Küçük E e
f Küçük F f
g Küçük G g
h Küçük H h
i Küçük I i
j Küçük J j
k Küçük K k
l Küçük L l
m Küçük M m
n Küçük N n
o Küçük O o
p Küçük P p
q Küçük Q q
r Küçük R r
s Küçük S s
t Küçük T t
u Küçük U u
v Küçük V v
w Küçük W w
x Küçük X x
y Küçük Y y
z Küçük Z z

 

Numaralar
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
0 Sıfır 0
1 Numara 1 1
2 Numara 2 2
3 Numara 3 3
4 Numara 4 4
5 Numara 5 5
6 Numara 6 6
7 Numara 7 7
8 Numara 8 8
9 Numara 9 9
OKUYUCU YORUMLARI

DUYURU
Yeni başlayan ve WordPress sitelerini geliştirmek isteyen kullanıcıları bir araya getiren WordPress Destek sitemiz açıldı!
WORDPRESS DERSLERİ
CSS DERSLERİ
SON YORUMLAR
  • BAĞLANTILAR
    SON DAKİKA HABERLER