Anasayfa / Kişisel Yorumlar / Linux işletim sisteminde SSH ile dosya arama

Linux işletim sisteminde SSH ile dosya arama

Linux işletim sisteminde SSH ile dosya arama

Çok sık gerekli olduğu için sunucu komutlarınıdan en çok kullanılanları buradan da bir araya toparlamak istedik. Linux işletim sisteminde SSH ile dosya arama konusunu kısaca ele alalım. SSH üzerinden root yetkisi ile sunucumuza login oluyoruz. Login işleminden sonra dosya ve dizin aramak için farklı komutlarımızdan hangi işlemi yapacaksak gerekli komutu yazıyoruz.

Dosya arama işlemi yapmak için;

find / -type f -name DOSYAİSMİ

Komutunu kullanıyoruz. Komutu kısaca açacak olursa eğer, find Türkçe karşılığı olarak arama bulma anlamına gelir / işareti bütün dizinlerde arama yapmak istediğimizi belirdir. Eğer sadece içinde bulunduğunuz dizinde dosya ve ya klasör araması yapacaksanız / işaretini kullanmamanız gerekir. -type f find komutu ile tüm klasörlerde arayacağımız nesneyi tanımlamamızı sağlar f ingilizce file kısaltmasıdır. Dosya arama komutunda f dizin arama komutunda ise d yazarız karşılığı director demektir.

Klasör arama işlemi yapmak için;

find / -type d -name KLASÖRİSMİ

Yorum Yaz